Yaratıcı Drama Nedir?

image13

Her hangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bir nevi öğrenmenin oyun haline bürünmüş şeklidir. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, edebiyatın tüm türleri, yarım bırakılmış edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotograf, bir ders konusu yaratıcı dramada işlenecek konuyu oluşturabilir.

image14

Yaratıcı Drama ne değildir?

• Oyun oynama değildir.

• Tiyatro değildir.

• Dramatizasyon değildir.

image15

Yaratıcı Drama'nın faydaları;

Yaratıcı Drama sayesinde birey;

• Kendine güvenir     • Yaratıcı düşünür

• Çözüm odaklı olur • Oyun oynar

• Sorgular                  • Öğrenir

• Rahatlar                  • İletişim kurar

• Duygularını tanır    • Farkeder

• Hayal kurar             • Dans eder

• Sosyalleşir              • Ekip bilinci oluşur

• Eğlenir                     • Empati kurar

• Ritm tutar                • Mutlu olur :)